Personlige medlemmer

Få overblik over hvem, der er personligt medlem af TEKNIQ EL Thy-Mors-Salling

Foreningen har 1 personligt medlem:

EL:CON A/S
Gemsevej 15
7800 Skive
96154500
knj@kjeldjacobsen.dk

Kjeld Nørgaard Jacobsen   kjeld.jacobsen@dnu.rm.dk