KvinTEQ

KvinTEQ - TEKNIQ Arbejdsgivernes erhvervsnetværk for kvinder i industri- og installationsbranchen.

KvinTEQ for professionelle kvinder

KvinTEQ er et erhvervsnetværk for professionelle og erhvervsaktive kvinder i industri- og installationsbranchen. I KvinTEQ kan du deltage på temamøder, virksomhedsbesøg og studieture, hvor sigtet er at styrke medlemmernes kompetencer og viden om industri- og installationsbranchen.

Som medlem af KvinTEQ bliver du en del af et stærkt netværk med tydeligt fokus på industri- og installationsbranchens ledelses- og forretningsmæssige udfordringer.  Netværket rummer medlemmer med erfaringer på tværs af alle jobfunktioner.

KvinTEQs medlemmer

KvinTEQs medlemmer er typisk drift-, økonomi- og personaleansvarlige, administrative medarbejdere, medhjælpende ægtefæller, som er medejer eller ansat i en virksomhed, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Hvad får jeg ud af at være med i KvinTEQ?

Netværket er unikt fordi medlemmerne er kvinder med mange forskellige jobfunktioner i KvinTEQ. Det skaber mulighed for erfaringsudveksling mellem personer, der har hvert sit fokus i kraft af deres forskellige roller i virksomheden. 

Dialog og erfaringsudveksling med ligesindede i en fri tone, og under møderne er medlemmerne ikke konkurrenter, men kollegaer der alle skal have noget relevant med hjem.

Vil du være med?

Ønsker du at blive medlem af KvinTEQ, udfyld og indsend indmeldelsesblanketten til Anne Mette Høiler, der er TEKNIQ Arbejdsgivernes repræsentant i netværket. 

Et medlemskab koster kun 1.000 kroner årligt, ligesom der er udgifter til de særlige arrangementer.


Senest opdateret 11-07-2019

Kontakt TEKNIQ

Eva Madsen

Formand

eva@vvsnyborg.dk

65311424

Anne Mette Høiler

Anne Mette Høiler

Konsulent

amh@tekniq.dk

7741 1564

2949 4662

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.