TEKNIQ og Arbejdsgiverne er fusioneret

fusion tekniq arbejdsgiverne

Afstemningen om fusion med Arbejdsgiverne er afsluttet.

TEKNIQ og Arbejdsgiverne er blevet til én. Medlemsvirksomhederne i de to arbejdsgiver- og brancheorganisationer har netop stemt ja til en sammenlægning, og dermed er den fælles organisation en realitet.

» Læs pressemeddelelse

Praktisk information

TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation skal have ét fælles sekretariat, men fordelt på to adresser: Den ene er på Paul Bergsøes Vej i Glostrup og den anden på Magnoliavej i Odense.

De to adresser vil i den kommende måned beholde deres nuværende hovedtelefonnumre, men fra 1. maj vil der kun være ét fælles hovednummer.

I den kommende tid vil der udover et nyt formandskab og direktion også blive udpeget en ny ledergruppe. Der vil blive udarbejdet nye fælles handlingsplaner og strategier, og en lang række juridiske og praktiske ting skal falde på plads.

Der bliver også arbejdet på et nyt fælles logo og grafisk identitet, som vil blive præsenteret omkring 1. maj. Indtil da vil der blive udsendt et midlertidigt nyhedsbrev og medlemsorientering som erstatning for de eksisterende.

De øvrige planlagte aktiviteter, kurser, møder, rådgivning, medlemsservice, presse, politisk interessevaretagelse mv. vil naturligvis fortsætte samtidig med, at de to organisationer smelter sammen til én.

Se også:

» Læs fusionsdokumenterne her (kræver login)

Læs tidligere nyheder: 

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.