Funktionærlignende ansatte på elområdet - feriefridage, SH-dage og fritvalg

Opdateret: 21. okt 2021