Tro- og loveerklæring vedr. dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag ved fratræden