Instruks vedrørende anvendelse af varebiler til og med 4 tons på gule nummerplader med GPS (uden fast reg.nr.)