Intelligente løsninger tegner fremtiden

Intelligente løsninger tegner fremtiden

Elinstallatørerne kan godt begynde at forberede sig en bølge af intelligente produkter – især når det gælder energioptimering. I hvert fald hvis man skal tro meldingerne fra de europæiske elgrossister, som i juni afholdt europæisk topmøde i København

De intelligente bygningsinstallationer er for alvor begyndt at sætte deres præg på bygninger i både Danmark og resten af Europa. En tendens, som kun vil tage endnu mere fart de kommende år. Det var i hvert fald et af budskaberne, da de europæiske elgrossister, EUEW (European Union of Electrical Wholesellers) den 13. juni afholdt deres årlige topmøde, som denne gang var rykket ind i den fyldte konferencesal i Marriott-hotellet i København.

Fokus var i år på energioptimeringen af eksisterende bygninger, hvor netop de intelligente installationer får en hovedrolle.

- Det er ikke det enkelte produkt, der er nøglen. Det handler derimod om fordelene ved produktet. På mange områder kan automation af installationer i bygninger således give en energibesparelse på over 30 procent, lød det for eksempel fra Franz Josef Kammerl, leder af forretningsdelen for blandt andet rumautomation hos Siemens under hans oplæg ved konferencen. 

Ny form for infrastruktur

Han blev bakket op af blandt andre IBM’s chefingeniør og -arkitekt inden for intelligent infrastruktur, Jim Fletcher, som vurderede, at udviklingen vil forandre hele den måde, vi tænker infrastruktur på.

- Infrastrukturen er ved at forandre sig fra det mekaniske til det intelligente. Vi er med andre ord gået fra en statisk hardware-ting til en dynamiske software-baseret ting. Det vil også forandre den måde, vi arbejder på. Arbejderne (installatørerne, red.) forventer at kunne få mobil adgang til de enkelte produkter, sagde han og uddybede:

- Nøglen bliver at binde de forskellige informationskilder sammen. Vores bygninger bliver levende og vil kunne tale sammen på kryds og tværs, men vi har brug for systemer, som kan samle denne information.

Jim Fletcher mener også, at den intelligente, softwarebaserede fremtid vil kunne åbne op for helt nye indtjeningsmuligheder.

- Man kan for eksempel forestille sig, at det vil blive muligt at skabe en indtjening gennem eksempelvis løbende softwareforbedring og energioptimering, også efter at selve installationsopgaven er løst, sagde han. 

Usynlige forbedringer

Der blev under konferencen også tid til at kigge nærmere på konkrete produkter, som forventes at få endnu større betydning for markedet de kommende år. Det gælder blandt andet lysinstallationer, som i højere grad bliver behovsstyrede.

- Vi vil se mere og mere ”embedded” og dermed ”usynligt” lys. Noget, der kan komme til at forme hele industrien. Kort sagt så handler det om det rette lys, i det rette omfang, på rette sted og til den rette tid, forklarede Geert Van Der Meer, leder af forretningssegmentet for lysmotorer og -styring hos OSRAM.

Han understregede, at nye former for lysstyring samtidig vil åbne op for endnu mere energibesparende løsninger.

- Hidtil har man typisk styret lyset i begrænsede områder. Nu kan man koble disse små områder sammen og eksempelvis styre lyset i en hel bygning. Det øger også potentialet for energibesparelser, sagde han.

Han fremhævede OSRAM’s eget nye intelligente ”Encelium”-lysstyringssystem, som både kan fungere trådløst og fysisk forbundet som et eksempel på, hvor vigtigt det er at skabe den rette brugerflade, hvis de intelligente lysinstallationer skal komme til deres ret.

- Vores system giver en 3D-visualisering af, hvordan energien bruges og giver mulighed for hurtig og enkel energirapportering. På den måde kan man se, hvilke energistrategier som er mest effektive, sagde han.

Han vurderede, at man i runde tal vil kunne sikre en energibesparelse på 75 procent ved at kombinere LED-lyskilder med velfungerende lysstyring. 
 

Fakta om EUEW

  • Står for European Union of Electrical Wholesellers – den europæiske sammenslutning af elgrossister. 
  • Består af medlemmer fra 16 lande, som repræsenterer elgrossister inden for områder som produkter som lamper, lysarmaturer, elektriske og elektroniske kabler, husholdningsmaskiner og elektroniske komponenter.
  • Cirka 1.300 virksomheder er omfattet af de 16 nationale medlemsorganisationer. 
  • Deres kunder omfatter alt fra forhandlere til elinstallatører.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.