Charlotte Ketelsen

Charlotte Ketelsen

Arbejdsmiljø-
konsulent

cke@tekniq.dk

7742 4221

Har I Danmarks bedste arbejdsmiljø?

Torsdag den 26. november 2015 kårer Arbejdsmiljørådet for 10. gang vindere af ArbejdsmiljøPrisen.

Din arbejdspladser kan være med i kapløbet, hvis I har gjort en særlig indsats inden for en de fire kategorier:

  • Reduktion af arbejdsulykker
  • Muskel-skeletpåvirkninger
  • Bedre psykisk arbejdsmiljø
  • Samarbejde om arbejdsmiljø
Klik ind på www.arbejdsmiljøprisen.dk og indstil din arbejdsplads.

Indstillingsfristen er 10. september 2015.

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.