Netværk leder ledere ind i en stærkere fremtid

Det nye TEKNIQ Ledernetværk® handler ikke om teknisk faglig viden. Netværket er om ledelse og forretningsudvikling.

Sådan lød det, da udviklingskonsulent Bjørn Hove fra TEKNIQ 4. marts holdt intromøde i Glostrup om ledernetværket. Godt og vel 30 interesserede mødte op.

– Tiltaget kommer på opfordring fra en række af branchens virksomhedsledere. Vi laver et fortroligt rum, hvor ledere i installationsbranchen afprøver idéer, får gode råd og har en åben og ærlig feedback med kolleger og eksperter udefra, uddyber Bjørn Hove.

Han nævner overskrifterne på nogle af de aktiviteter, som netværket kommer til at arbejde med:
 • Udviklingslaboratorium: Deltagerne får mulighed for at afprøve nye metoder og værktøjer til udvikling af branchens virksomheder.
 • Den aktive bestyrelse: Netværket giver sparring og feedback på virksomhedsnære problemer fra deltagernes virksomheder eller realistiske cases.
 • Speed-dating: Aktiviteter, der handler om at lære hinanden at kende, skabe tillid og fortrolighed, og styrke den enkeltes relationer og kontaktnet i branchen.
– Det er vigtigt for os at skabe fortrolighed og tillid mellem deltagerne, så alle har lyst til at bidrage med viden og synspunkter. Det er hele grundlaget for netværkets værdi. Det vil vi sikre eksempelvis ved at dele netværket op i mindre grupper, fortæller Bjørn Hove.

Det bedste match mellem deltagerne i netværket betyder meget for fortroligheden og tilliden.

– Vi matcher deltagerne ud fra fokus og interesseområder, som bl.a. kan afhænge af virksomhedstype eller -størrelse, forretningsfokus, strategiske udfordringer, osv. Alt det bliver vi meget klogere på, når vi har et samlet overblik over tilmeldte, og sammensætter netværkene på den mest hensigtsmæssige måde, siger Bjørn Hove.

TEKNIQs Ledernetværk

Landsturné

Blandt mødets deltagere var direktør Tomas Kudsk fra AB-ELCO A/S i Ringsted.

– Jeg går med i netværket. Jeg er aktiv i flere grupper og netværk, men er sulten efter mere og vil gerne specifikt sparre om ledelse frem for kun på det tekniske område. Især håber jeg at få muligheden for at sparre med virksomheder i vores størrelse på cirka 50 mand, sagde han.

Han forklarer, at han ikke er bange for at dele viden med konkurrenter og gerne selv vil bidrage.

– Et konkret eksempel er at vende emner som leasing af biler. Vi har 20 leasede biler. Virksomheder vil have stort udbytte af at tale med hinanden om, hvordan leasing af biler er smartest og billigst, lyder det fra Tomas Kudsk.

Foruden Glostrup har TEKNIQs Bjørn Hove været på turné rundt i landet og præsenteret netværket ved møder i Aarhus og Vejle.

Han er ikke i tvivl om, at opbakningen er der, og nævner at der allerede er mange tilmeldte.

– Der har været interesserede og også kritiske spørgsmål, men på alle intromøder har der været mange, som vil være med. Jeg mener, vi har ramt et hul i markedet. Netværket er ikke erstatning for erfa-grupper eller TEKNIQs kredse, men et tydeligvis efterspurgt og anderledes tilbud fra TEKNIQ.

Den første række møder i netværkene finder sted i midten af april. Temaet er effektivitet og produktivitet.

Deltagerne møder virksomheden FLEXKOM, der er Lean-eksperter, og som fortæller om enkle metoder og gode vaner, der løfter virksomhedens produktivitet.

Som eksempler på andre indlægsholdere, som TEKNIQ pt. arbejder på at få med , er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, som fortæller om, hvor grænsen går mellem samarbejde og konkurrencebegrænsende adfærd. Endelig fortæller gazelle-virksomhed gennem to år, Simply Cooking, hvordan godt håndværk og stærke kunderelationer er den solide grobund for vækst.

Der etableres tre ledernetværk, som dækker Sjælland, Fyn og Sydjylland, samt Midt- og Østjylland. Det er ambitionen at udvide med flere netværk, hvis interessen er der.

Udbytte

 • Bredt fagligt og socialt netværk
 • Inspiration i form af indlæg fra eksperter, erhvervspersoner og virksomhedsbesøg
 • Viden og indsigt til personlig og virksomhedsmæssig udvikling
 • Overblik over forhold og initiativer, der påvirker installationsbranchen

Detaljerne og tilmelding

 • TEKNIQ Ledernetværk® etablerer i 2015 tre netværksgrupper med maksimalt 18 deltagere
 • Grupperne tager udgangspunkt i Sjælland, Fyn og Sydjylland, samt Midt- og Østjylland
 • Netværket er åbent for ejerledere og ansatte direktører fra TEKNIQs medlemsvirksomheder.
 • Der er fire årlige møder. Første netværksmøde gennemføres i uge 16 (medio april)
 • Pris er 8.900,- kroner per år ekskl. moms.
 • Netværkene drives af TEKNIQ, som arrangerer og leder møderne samt sikrer udbyttet

Vil du med?

Det er først til mølle, og tilmelding sker til udviklingskonsulent Bjørn Hove på tlf. 7742 4241 eller email bho@tekniq.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.