Energistyrelsen afholder gratis informationsmøder

Styrelsen holder møder om den nye tilskudsordning til elintensive virksomheder og VE til procesordningen.

Tilskudsordningen til elintensive virksomheder er netop godkendt af Europa-Kommissionen, og på møderne vil Energistyrelsen orientere om ordningen. Derudover vil en energikonsulent fortælle om erfaringer med energiledelse i virksomheder.

VE til procesordningen vil også blive gennemgået. Resultatet fra forårets evaluering af ordningen bliver præsenteret, og der orienteres om mulighederne for at få tilskud. Bryggeriet Vestfyen fortæller om deres erfaringer fra idé til færdigt projekt, der indebar et skifte fra oliefyr til flisfyret dampanlæg.

På møderne vil der være mulighed for at få en til en-konsultationer med Energistyrelsens medarbejdere.

Møderne afholdes den 1. oktober i København og den 8. oktober i Vejle. Deltagelse er gratis, men der er et begrænset antal pladser. Tilmelding er derfor nødvendig.

Læs mere og tilmeld dig

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.