Skal lærlinge have G-dage?

Hvordan er det nu med lærlinge og G-dage? Et medlem har spurgt TEKNIQs konsulenter.

Spørgsmål

Vores lærling er snart udlært, og han skal ikke fortsætte hos os. Skal han have udbetalt G-dage, når han stopper?

Svar

Det er rigtigt, at arbejdsgiverne skal betale G-dage, når man siger en ansat op. Og der skal også betales, hvis der er tale om ophør af tids- eller opgavebestemt ansættelse. G-dage er et dagligdagsudtryk for arbejdsgiverens pligt til at betale, hvad der svarer til arbejdsløshedsdagpengene de første 2-3 dage, den opsagte medarbejder er ledig. 

Da en uddannelsesaftale er en tidsbegrænset aftale, og han skal fratræde som opsagt, skal der betales G-dage, hvis de almindelige betingelser er opfyldt, nemlig:
  • Der har været faktiske arbejdstimer svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid på 2 uger (normalt 2x37 timer) i løbet af en 4-ugers-periode forud for fratrædelsen. 
  • Lønmodtageren skal være ledig og ikke modtage sygedagpenge og ikke holde ferie på de tre G-dage 
  • Lønmodtageren skal være medlem af en A-kasse på tidspunktet, hvor vedkommende fratræder. Det betyder for lærlinge, at de kun skal have G-dagsbetaling, hvis de allerede er medlem af A-kassen den dag, de bliver udlært. 

For at sikre dig, at lærlingen opfylder betingelserne for G-dagsbetaling, skal han udfylde og underskrive en tro og loveerklæring (kræver login).

G-dagsbetalingen er 836 kroner per dag.

Læs mere om G-dage her

 

Charlotte Ketelsen, konsulent, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.