Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560
2613 0828

Erhvervsministeren kigger på konsortieregler

Erhvervsminister Brian Mikkelsen undersøger mulighederne for at gøre regler om konsortier klarere.

Reglerne for at indgå i konsortium med en anden virksomhed fra samme branche er i dag temmelig uklare. Det afholder flere virksomheder fra at gå sammen og byde på opgaver i frygt for at bryde konkurrenceloven. 
 

Tilbage i august deltog TEKNIQ i et møde med daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) for at diskutere forholdende. Siden har der været ministerskift, og den nye erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er positiv over for TEKNIQs ønsker. 

I et brev til TEKNIQ oplyser ministeren, at Erhvervsministeriet ser nærmere på en præcisering af konkurrenceloven i forhold til konsortier og muligheden af at indføre en bagatelgrænse på 10 % for konsortier, som ikke har til formål at begrænse konkurrencen. Samtidig vil ministeren opfordre Konkurrencerådet til at opdatere vejledningen om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven på baggrund af erhvervslivets input.

Endelig vil ministeren iværksætte en særlig vejledningsindsats på udbudsområdet. Fokus er på, hvordan ordregivere kan sikre, at for eksempel SMV’ere ikke afholder sig fra at byde på offentlige opgaver på grund af unødige krav og kriterier. 

– Vi er glade for, at ministeren har lyttet til vores ønske om, at der er behov for at gøre det lettere og sikrere for virksomheder at indgå i konsortier på konkrete opgaver, siger underdirektør Jan Eske Schmidt fra TEKNIQ. 

Læs en tidligere artikel om konsortier i Electra her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.