Konference om energiforbrug

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) inviterer til konference om, hvordan vi mindsker forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug.

Den 5. april i Horsens afholder SBi et gratis arrangement for alle, der beskæftiger sig professionelt med energiforbrug i bygninger.

På konferencen diskuterer Kirsten Gram-Hanssen (SBi) og en række andre danske eksperter og beslutningstagere sammenhængene mellem den offentlige regulering og energiforbruget i bygninger, særligt boliger: Hvordan mindsker vi forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug? Og hvad skal en ny politik for energiforbrug i bygninger sigte mod?

Konferencen er gratis, men du skal tilmelde dig senest den 4. marts.

Læs mere og tilmeld dig

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.