Folkemøde: Små virksomheder med stor betydning

Eksamen i vækst ved folkemødet på Bornholm.

Hvis produktiviteten i Danmark skal øges, begynder arbejdet i de små og mellemstore virksomheder. Det var grundholdningen, da TEKNIQ og Dansk Byggeri under årets Folkemøde inviterede til eksamen i vækst.

Danmark har et vækstproblem, og produktiviteten er for lav. 

Sådan var indgangsbønnen, da der blev afholdt ”eksamen i vækst” i TEKNIQs og Dansk Byggeris fælles telt under folkemødet i Allinge på Bornholm.

Regeringen har givet udtryk for, at vejen til bedre produktivitet er at skabe flere store virksomheder. Men ifølge både TEKNIQ og Dansk Byggeri giver det mere mening at kigge på de små og mellemstore virksomheder (smv’er), som udgør den langt overvejende del af det danske erhvervsliv.

- Disse virksomheder står dog over for en lang række udfordringer. Det gælder ikke mindst muligheden for at opnå den nødvendige finansiering, som er et område, hvor vi virkelig har brug for konkrete løsninger, lød vurderingen fra Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri.

Han blev bakket op af Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ. 

- I installationsbranchen oplever vi bl.a. en barriere, når det gælder især offentlige udbud, der stadig oftere foregår i store klumper, hvor de mindre virksomheder har svært ved at være med. Samtidig er det svært for disse virksomheder at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Og der er behov for at tænke i nye baner, hvis disse barrierer skal løses op og fjernes, sagde Niels Jørgen Hansen.

Løsninger på eksamensbordet

At der er behov for at styrke smv’erne, blev også understreget, da fire ”eksaminander” herefter skulle komme med deres bud på løsningen af helt konkrete udfordringer.

Deltagerne, der kom fra en række tænketanke og analysevirksomheder, trak hver deres emne, og skulle derefter præsentere både smv’ernes problemstillinger og ikke mindst løsninger på dem.

Herefter blev de vurderet af et censorkorps, som bestod af Lars Dyrstrøm (Dyrstrøm VVS), Morten Iversen (Jens Møller Gudhjem A/S) og Jakob Engel-Schmidt (folketingsmedlem for Venstre).

Alle bestod eksamen – nogle mere overbevisende end andre.

Eksaminanderne:

Kristian Weise – direktør i CEVEA (centrum-venstre tænketank) 

Eksamensemne: Finansiering

- Jeg tror først og fremmest det er vigtigt at understrege, at det er et virkeligt dilemma. Pengene er der, men mange af dem, der har brug for dem, kan ikke få dem. 

- Som lille virksomhed skal man være klar over, præcis hvad man har brug for.

- Der er ikke mange quick fixes, men det gælder om at finde den frie kapital. Det kunne fx være gennem crowdfunding og ved at bruge smv’ernes lokale netværk. Jeg ville da også gerne have, at bankerne lånte flere penge ud, men jeg har svært ved at se, hvordan det skulle ske. 

- Jeg så gerne at man brugte 5-10 procent af arbejdsmarkedspensionerne på finansiering af lokale virksomheder.


Jens Sand Kirk – chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Fællesråd (tænketank og analyseinstitut)

Eksamensemne: Arbejdskraft

- Det, der tegner sig ude i horisonten, er billedet af en ubalance, hvor der er en stor mangel på specielt faglært arbejdskraft og så et overskud af ufaglært arbejdskraft.

- Folkeskolerne skal have de praktiske fag tilbage på skemaet og styrke samarbejdet med de lokale virksomheder. 

- Der skal flere og bedre ressourcer til erhvervsskolerne for at sikre, at undervisningen er tidssvarende. 

- Generelt er det bare en god idé for lokale virksomheder at tage virksomheder ind. For tendensen er, at rigtig mange af lærlingene efterfølgende bliver i de virksomheder, hvor det har stået i lære.


Mads Lundby Hansen – cheføkonom og vicedirektør i CEPOS (borgerlig-liberal tænketank)

Eksamensemne: Reform eller erhvervsstøtte

- Der er ikke brug for særlig støtte til små virksomheder. Alle virksomheder er som udgangspunkt lige gode. Vi har generelt alt for meget erhvervsstøtte i Danmark.

- Virksomhederne skal i stedet have nogle rammevilkår, der gør det attraktivt at investere i dem. En løsning kunne være at sænke aktionærskatten fra 42 til 30 procent. På den måde ville det være meget lettere også at tiltrække investorer til smv’erne.

- Vi burde indføre en ordning for politiske regler, så man, når man indførte én ny regel for virksomhederne, samtidig skulle fjerne to.

- En måde at skaffe finansiering til virksomhederne kunne være puljeinvesteringer med pensionsmidler i smv’er (hvor man investerer i en gruppe smv’er samtidig, red.).


Jens Hauch – vicedirektør i Kraka (analysefirma med fokus på at producere og formidle fagøkonomisk viden)

Eksamensemne: Offentlige udbud og væksthæmmere

- Det vil være fristende at sige, at vi bare skal have mindre udbud. Men kommunerne har ofte brug for leverandører, der kan levere mange forskellige ydelser.

- Nogle kommuner har mange store udbud, mens det står mere sløjt til i andre. Derfor skal kommunerne lære af hinanden for at blive klogere på, hvordan de bedst muligt udformer deres udbud. Ved at øge antallet af udbud, vil smv’erne også få bedre mulighed for at komme til fadet.

- Kommunerne tør ofte ikke gå i kast med smv’erne, fordi de frygter, at de mindre virksomheder går konkurs. Men sådan går det jo yderst sjældent. 

- Som smv over for en kommune kan det være en løsning at indgå konsortier med andre smv’er. Det kan være besværligt, men det er nødvendigt.


Se hele debatten her:

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.