Folkemøde: Udenlandsk arbejdskraft på lige vilkår

Debat om udenlandsk arbejdskraft - Folkemøde 2016.

Der er bred enighed om, at Danmark får brug for udenlandsk arbejdskraft de kommende år men også om, at det skal ske på de samme vilkår, som danske arbejdere følger.

Politikere, brancheorganisationer og tænketanke. Alle var repræsenteret, da TEKNIQ og Dansk Byggeri inviterede til debat om udenlandsk arbejdskraft. Og alle var de enige om, at Danmark og de danske virksomheder har brug for frisk blod fra den anden side af landets grænser.

Samtidig var der bred enighed om, at udenlandske såvel som danske arbejdere skal følge de samme lønregler. Til gengæld var der stor forskel på, hvordan de forskellige parter betragter udfordringerne med social dumping. 

Her kan du se højdepunkter fra debatten i TEKNIQs og Dansk Byggeris telt ved årets Folkemøde på Bornholm:

Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ:

- Vi vil som danskere gerne kunne arbejde i udlandet og vores virksomheder vil også gerne operere i udlandet. Derfor er det også kun naturligt, at udenlandske arbejdere gerne vil til Danmark. Det skal vi ikke betragte som et problem men i stedet sørge for, at de følger de forhold, der er gældende her.

- Danske bygge- og installationsvirksomheder er de bedste til at uddanne lærlinge til det danske arbejdsmarked. Men det er ikke nok. Der skal udenlandsk arbejdskraft til for at dække behovet. 

- Målsætningen må være, at vi uddanner endnu flere danske lærling i både gode og dårlige tider. Det er dog ikke veje at tvinge virksomhederne til at gøre det. I stedet skal det gøres mere attraktivt at uddanne lærlinge.

Otto Brøns-Petersen – analysechef i tænketanken CEPOS:

- Danmark er en lille økonomi, og vi skal være åbne for arbejdskraftens bevægelighed.

- Vi er kommet dårligere ud af krisen end fx amerikanerne. De har et mere fleksibelt arbejdsmarked med større mobilitet. Vi er blevet bedre, men vi har brug for endnu større fleksibilitet – set på europæisk plan.

- Mange af de flygtninge, der er kommet hertil, har lav produktivitet. Vi har derfor opfordret til at indføre indslusningsløn.

- Kigger man på danske forhold, så er det ikke sådan, at det har en negativ indflydelse på lønniveauet at få udenlandsk arbejdskraft ind – tværtimod.

Palle Bisgaard – næstformand i 3F’s byggegruppe:

- Vi har i 3F været åbne overfor udenlandsk arbejdskraft. Men det skal være på lige vilkår med de danske arbejdere. 

- Med tusindvis af små udenlandske virksomheder på villavejene er det rigtig svært at styre, om de følger overenskomsterne. Vi oplever rigtig mange eksempler på grov social dumping inden for byggeriet. 

Lars Storr-Hansen – adm. direktør i Dansk Byggeri:

- Udenlandsk arbejdskraft er en nødvendighed. Men det skal ske på ordentlige vilkår. Vi opfatter dog ikke social dumping som et udbredt problem.

- Vi kan ikke klare os uden udenlandsk arbejdskraft. Der er bare nogle kvalifikationer, vi ikke har. Samtidig øger den udenlandske arbejdskraft fleksibiliteten og sikrer, at vi kan få gennemført de store projekter, vi har – som fx Femern-forbindelsen.

- Vi er nødt til at gøre det mere attraktivt at tage lærlinge. Og vi må stoppe lærlingelønningernes himmelflugt.

René Christensen – finansordfører i Dansk Folkeparti:

- Det er vigtigt, at vi har ordentlige arbejdsforhold, og at de bliver overholdt. Ofte ser vi arbejdsgrupper, der kommer udefra og tager til takke med forhold, danske arbejdere hverken vil eller skal acceptere.

- Det er let nok at sige, at vi mangler kvalificeret arbejdskraft, men så må virksomhederne sørge for at uddanne flere. Det synes jeg, man har forsømt – især under krisen – og nu har vi så problemerne.

Jørgen Juul Rasmussen – forbundsformand i Dansk El-Forbund:

- Vi har intet imod udenlandsk arbejdskraft, men vi hader social dumping, som presser lønningerne ned.

- Vi har verdens mest fleksible overenskomster i Danmark. Så vi mangler ikke større fleksibilitet.

- En af grundene til, at vi mangler elektrikere og vvs’ere i branchen er jo, at de ikke kun arbejder i installationsbranchen. Skal vi gøre noget ved manglen på danske fagfolk er det nok snarere industrien, der skal tage flere lærlinge.


Se hele debatten her:


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.