Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Uddannelser

7741 1568

Om lønrefusion til lærlinge

Kan jeg få lønrefusion til lærlinge under skoleophold, hvis jeg ikke vælger den nærmeste skole? spørger et medlem. Læs svaret her.

Ja, virksomheden kan selv vælge, hvilken skole lærlingene skal gå på. Og virksomheden kan få lønrefusion, uanset hvilken skole man vælger. Det gælder også, selvom den nærmeste skole udbyder samme uddannelse/speciale, som den skole man ønsker, at lærlingen skal gå på. 

Der gives også lønrefusion, uanset om der vælges en anden skole i hele uddannelsesaftalens varighed, eller om det kun er enkelte forløb fx et valgfag eller en enkelt skoleperiode. 

Udgifter til skolehjem og transport refunderes også. 

Reglerne er: 

Skolehjemsudgifter til kost og logi refunderes 100 procent fra AUB-fonden, og retten til refusion gælder, når:
  • skoleopholdet er del af en erhvervsuddannelse,
  • lærlingen har ret til at blive optaget på kostafdeling med statstilskud, fordi elevens transporttid fra hjem til nærmeste skole er mindst fem kvarter med offentlige transportmidler,
  • lærlingen og arbejdsgiveren har aftalt et skoleophold på en bestemt skole, der ikke er nærmeste skole.
Transportudgifter refunderes med 80 procent ud fra billigste, offentlige transport. Retten til refusion følger nedenstående vilkår:
  • AUB giver 80 procent befordringstilskud for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 kilometer per dag (rejsedag).
  • Den samlede skolevej er den korteste vej fra bopæl eller indkvarteringssted til skole, mellem flere undervisningsafdelinger af en skole og tilbage til enten bopæl eller indkvarteringssted.
Mia Mølgaard Eitel, konsulent i TEKNIQ.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.