Positive forventninger i vvs-branchen

Vvs-branchen havde i juli 2016 positive forventninger til branchens omsætning og beskæftigelse i de kommende tre måneder. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Positive forventninger betyder, at der er flere vvs-virksomheder, der forventer stigende omsætning og beskæftigelse end vvs-virksomheder, der forventer faldende omsætning og beskæftigelse. 

Fra juli 2015 til juli 2016 er vvs-branchens forventninger til branchens omsætning og beskæftigelse blevet mere positive. Vvs-branchen havde i juli 2016 de mest positive forventninger i den opgjorte periode fra 2007. Vvs-branchen er en af de mest optimistiske brancher i byggeriet.

Vvs-virksomhederne har i juli 2016 tilkendegivet, at de i gennemsnit har en ordrebeholdning svarende til 5,0 måneders arbejde. På samme tid sidste år var ordrebeholdningen 4,5 måneder. 

Temperaturmålingen blandt vvs-branchens virksomheder stemmer godt overens med øvrige nøgletal for branchen, der blandt andet viser, at vvs-branchen oplever aktivitetsfremgang. En tendens der også gælder for den samlede byggebranche.

Vvs-branchens forventninger (kommende tre måneder):

Positive forventninger i vvs-branchen

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger (løbende tre måneders gennemsnit). Tallene viser andelen af virksomheder, som har svaret stigende, fratrukket andelen af virksomheder som har svaret faldende.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.