Charlotte Ketelsen

Charlotte Ketelsen

Arbejdsmiljø-
konsulent

cke@tekniq.dk

7742 4221

Spot på arbejdsmiljøet

For at motivere flere virksomheder til at overholde reglerne om samarbejde på arbejdsmiljøområdet søsætter Arbejdsmiljørådet indsatsen ”Spot på samarbejde om arbejdsmiljø i bygge og anlæg”.

Den 30. oktober 2017 starter indsatsen ”Spot på samarbejde om arbejdsmiljø i bygge og anlæg”. Indsatsen er et led i en større kampagne, som gennemføres i regi af AMR. 

Indsatsen skal motivere flere virksomheder til at overholde reglerne om samarbejde om arbejdsmiljø på virksomhederne ved at formidle gode historier om, hvordan virksomheder i branchen har samarbejdet om arbejdsmiljø, og hvilke resultater de har opnået.

Der er nemlig mange fordele ved at samarbejde om arbejdsmiljø og at sætte sikkerhed og arbejdsmiljø højt på dagsordenen - og et godt arbejdsmiljø kan betyde øget produktivitet og en bedre bundlinje. 

”Sæt spot på samarbejdet om arbejdsmiljø i bygge og anlæg” er et led i en større kampagne, som gennemføres af arbejdsmarkedets parter.

Læs mere på spot-paa-arbejdsmiljoet.dk

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.