Første deltidsstuderende får fuld autorisation

De første studerende, som har taget den nye deltidsuddannelse i elinstallation, har netop været til autorisationsprøve på Københavns Erhvervsakademi (KEA).

I december 2015 startede det første hold på den nye deltidsuddannelse i elinstallation på Københavns Erhvervsakademi (KEA) i København. Uddannelsen giver de studerende mulighed for at få fuld elautorisation, uden at de skal kvitte deres job og blive fuldtidsstuderende. 

I løbet af sommeren har de 13 allerførste deltidsstuderende været oppe til autorisationsprøve. 11 bestod prøven, mens to dumpede. Det er en succesrate, der nogenlunde matcher de fuldtidsstuderende på KEA – her var 15 studerende oppe til autorisationsprøven. 13 bestod, mens to dumpede. 

Lars Thore Jensen, der er chefkonsulent på KEA, er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få så mange igennem autorisationsprøven på den nye uddannelse i første hug. 

– Vi ville selvfølgelig gerne have haft alle igennem, men på den anden side sender resultatet af prøverne et signal om, at det er en krævende uddannelse, hvor vi ikke slipper alle igennem, siger Lars Thore Jensen. 

Han oplever, at de studerende har knoklet for at håndtere både deres faste job og studierne på samme tid. 

– Man skal huske på, at de studerende typisk er omkring 40 år, har fast arbejde, hund, familie og prioritetslån, så det er hårdt arbejde at nå det hele. Men det er også nogle meget motiverede studerende, som har en god ide om, hvad de gerne vil med uddannelsen, for ellers havde de ikke taget den, konstaterer han.

Hårdt arbejde

En af de deltidsstuderende, der ved, præcis hvad han skal brug elautorisationen til, er 47-årige Peter Philipsen, der er ansat som overmontør hos Elinstallatør Mogens Christensen på Vesterbro i København. Som led i et glidende generationsskifte i tomandsvirksomheden skal han på sigt overtage roret, når indehaver Mogens Christensen er helt klar til at gå på pension. 

Peter Philipsen er glad for uddannelsen, som han mener, har givet ham mere end blot retten til at drive installationsvirksomhed. 

– Teoretisk set har jeg lært meget, blandt andet når det gælder projektering, men jeg har også lært rigtig meget om mig selv. Den måde, jeg går til tingene på, har ændret sig i den periode, jeg har læst. Jeg er blevet bevidst om det ansvar, jeg kommer til at sidde med, når det på sigt er mig, der kommer til at sidde med det hele, siger han. 

Arbejdsbyrden har været tung, fortæller Peter Philipsen, men når der er noget, man gerne vil, må man lægge den tid, der skal til, mener han. 

– I tre måneder op til autorisationsprøven sad jeg og læste til klokken ti hver aften. Samtidig har jeg været på arbejde i firmaet i weekenderne for at gøre kunderne tilfredse. Når man tager en til to dage ud om ugen til at gå i skole, så er det klart, at arbejdet hober sig op. Jeg synes dog, at jeg er kommet godt igennem, fordi jeg fra starten har haft klare aftaler på plads med både arbejdet og familien. Det er vigtigt, pointerer Peter Philipsen.

Fastholder medarbejdere

Tina Voldby, der er underdirektør i TEKNIQ, glæder sig over, at den nye uddannelse er kommet godt fra start, fordi den er et godt redskab til at fastholde dygtige medarbejdere. 

– Det er virkelig en god nyhed, at 11 ud af 13 på den nye deltidsuddannelse har bestået autorisationsprøven. Vi har i lang tid ment, at det var en god idé at skabe en uddannelse, der giver virksomhederne mulighed for at holde på deres dygtige medarbejdere, samtidig med at de læser videre og på den måde blive endnu mere attraktive medarbejdere for virksomheden, konstaterer Tina Voldby. 

Fakta: Om Akademiuddannelsen i elinstallation

Uddannelsen kvalificerer de studerende til selvstændigt at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af eltekniske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg. 

Uddannelsen henvender sig blandt andet til beskæftigede med brancheerfaring, som ønsker mulighed for at søge elautorisation. 

Uddannelsen tages på deltid og varer op til tre år.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.