Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560
2613 0828

Gør kontrakten brugervenlig

Med den nye vejledning ”Brugervenlige kontrakter” fra Værdibyg får du indblik i mulighederne for at gøre en kontrakt mere brugbar og læsevenlig – og dermed lettere at anvende i praksis.

Mange kontrakter kan virke tunge og uforståelige for ikke-jurister, og de kan derfor opleves som en administrativ byrde, som ikke hjælper byggeprocessen på vej i praksis.

Men anvendt rigtigt kan kontrakten være et værdifuldt aktiv, der understøtter det ønskede samarbejde og reducerer uoverensstemmelser.

Værdibyg har udgivet en ny vejledning, ”Brugervenlige kontrakter”, der indeholder hjælp og inspiration til at gøre kontrakterne til et større aktiv.

Læs mere og se vejledning


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.