Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk
6069 8891

Varmepumpekurser: Få opdateret dine kompetencer nemt og billigt i 2018

Arbejder du med varmepumper? Så kan du nu til en meget fordelagtig pris komme på kursus og samtidig sikre dig et uddannelsesbevis, der er kvalificerende, hvis din virksomhed ønsker at blive VE-godkendt.

Energistyrelsen, Videnscentret for energibesparelser i bygninger, KEA og TEKNIQ iværksætter nu et særligt uddannelsesforløb, der skal opgradere kompetencerne blandt installatør- og montørvirksomheder, producenter og grossister m.fl. Målet er at sikre bedre installationer og mindske antallet af fejl, når varmepumperne installeres.

Baggrunden for indsatsen er Energistyrelsens evaluering af VE- godkendelsesordningen samt en rapport fra 2017, der viser, at 85 % af de undersøgte installationer for væskevand-varmepumpeanlæg ikke har en tilstrækkeligt energieffektivitet (SFP). Derfor er der brug for at styrke installatørbranchens kompetencer, så energieffektiviseringspotentialet i højere grad bliver indfriet, og kunderne oplever større tilfredshed med deres varmepumpe. Den gode kundetilfredshed er vigtig særlig i lyset af at salget af varmepumper er støt stigende. De nye kurser er en del af denne indsats.


Vælg mellem tre forskellige kurser:
  • Intensiv læring i form af et 3-dages kursus til dem, der sælger, projekterer eller installerer varmepumper. Det er for ingeniører, installatører, maskinmestre eller håndværkere, der arbejder i en installatørvirksomhed eller hos en producent, grossist, rådgiver e.l. Prisen er 1.200 kr. inkl. kursus, prøve og uddannelsesbevis. Klik her for at læse mere og for tilmelding.

  • Supplerende 1-dags kursus for erfarne installatører og rådgivere, der i forvejen har kurser fra VPO-ordningen eller tilsvarende efteruddannelsesniveau. Prisen er 500 kr. inkl. kursus, prøve og uddannelsesbevis. Klik her for at læse mere og for tilmelding.

  • 1-dags kursus for varmepumpemontører og -teknikere/vvs'ere, der er udførende på varmepumpeinstallationer. Prisen på kurset er 500 kr. Der er ingen prøve ved dette kursus. Klik her for at læse mere og for tilmelding.

    Alle tre kurser udbydes af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Hvad er en VE-godkendelse?
VE-godkendelsen er frivillig ordning for virksomheder, som monterer og installerer små vedvarende energianlæg, herunder varmepumper. Det er Energistyrelsen, som er ansvarlig for ordningen.

For at blive VE-godkendt skal virksomheden - ud over at have en VE-uddannet medarbejder - have et kvalitetsledelsessystem, der er tilpasset kravene i VE-godkendelsesordningen. Det er dog en forholdsvis simpel opgave at tilpasse virksomhedens kvalitetsledelsessystem til kravene i VE-godkendelsesordningen.

De virksomheder, der har opnået en VE-godkendelse, kan blandt andet findes på SparEnergi.dk, som er en hjemmeside med 600.000 besøgende årligt. De VE-godkendte virksomheder ses her: https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ve-virksomheder.

Du er velkommen til at kontakte TEKNIQ, hvis du skulle have spørgsmål til kurserne eller VE-godkendelsesordningen.

Læs mere i denne brochure fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.