Bjørn Hove

Bjørn Hove

Konsulent

bho@tekniq.dk

7742 4241

Nye perspektiver på automation

Med TEKNIQ som værter var topledere fra en række førende automationsvirksomheder den 12. september samlet i Odense for at sætte nyt lys på automationsvirkeligheden.

TEKNIQs automationsarrangement

Udviklingen indenfor automatik og automation drives af de samme teknologier, som TEKNIQ satte fokus på med Installation 4.0. Og den går rigtigt stærkt.

I dag er det ikke kun industrivirksomheder, der automatiserer deres produktionssystemer. Også på områder som velfærd, service og administration automatiseres processer og opgaver i stigende omfang. Hvis tempoet fortsætter, har automationsteknologien potentiale til at blive den største produktivitetsdriver siden dampmaskinen og elektrificeringen.  

Men hvordan forholder vi os som virksomheder og samfund til automatiseringen? Hvordan udvikler vi de kompetencer, der er nødvendige for at håndtere de nye teknologier? Og hvordan kan automationsvirksomhederne hjælpe kunderne med at udvikle produktionssystemer, der er endnu mere fleksible, sikret mod hacking og industrispionage, og hvor levende mennesker, droner og robotter kan arbejde effektivt og sikkert side om side?

Det var nogle af de temaer, der blev drøftet, da TEKNIQ den 12. september satte topledere fra førende automationsvirksomheder i Danmark stævne i Robotinnovationshallen på Teknologisk Institut i Odense.

På TEKNIQs perspektivkonference om automation bød forskere, producenter, sikkerhedseksperter og samfundsdebattører ind med viden og indsigt som bidrog til at belyse automatisering fra nye vinkler og perspektiver.

Input fra eksperterne:

Ole Madsen fra Aalborg Universitet gav indsigt i, hvordan teknologierne i Installation 4.0 (især IoT) driver udviklingen indenfor produktionssystemer, og hvordan forskerne i Aalborg arbejder med at integrere teknologierne og designe fremtidens produktionssystemer i et ”Smart Production”-laboratorium. Trenden er, at produktionssystemer bygges efter ”byggeklods-princippet” med mindre komponenter, som kan sammensættes fleksibelt.  

Flemming Hansen fra Schneider Electric A/S understregede at integration er nøgleordet i de automationskomponenter og løsninger som de leverer til deres kunder. Han gav eksempler på, hvordan produktionssystemer opbygges ved brug af komponenter, der integrerer og kommunikerer via standardprotokoller, og af open source udviklingsværktøjer som bl.a. Node-RED .

Lars Peter Hansen fra Siemens fortalte om datasikkerheden i produktionssystemer - eller manglen på samme – hvor trusler fra bl.a. randow-ware, som krypterer virksomhedens data, udgør en betydelig risiko i mange virksomheder. Han understregede behovet for at automationsvirksomhederne tænker sikkerhed ind i rådgivningen af deres kunder med afsæt i IEC 62443, som er industristandard indenfor datasikkerhed, og bl.a. udmærker sig ved at definerer klare roller og ansvar for it-sikkerheden i industrivirksomheder.  

Lars Mathiesen fortalte om, hvordan Syddansk Erhvervsskole, der er nationalt videnscenter for robotteknologi og automation, uddanner unge automationsteknikere i tæt samarbejde med erhvervslivet og gennem tværfaglige forløb, der integrerer robot-/automationsteknologi, el- og vvs-teknik. Denne tilgang giver de unge et bredt, vidensmæssigt fundament, og inspirerer til at tænke helhedsorienteret og i løsninger, der integrerer forskellige teknologier og fagligheder.

Erick Thürmer rundede konferencen af med en spændende, personlig historie om, hvordan han radikalt har transformeret produktionsprocesserne i sin virksomhed, Thürmer Tools A/S, ved hjælp af 3D-printteknologi. Han gav eksempler på, hvordan 3D-teknologien gør det muligt at producere komponenter, enten direkte hos kunden, som selv printer dem on-demand, dvs. når der er brug for dem, eller fra ”hubs” rundt om i verden, hvor der er installeret 3D-printere, som kan printe i forskellige materialer, størrelser, faconer, osv. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.