Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

tekniq-arbejdsgiverne-linkedin

7741 1566

anb@tekniq.dk

Forslag om fusion klar til afstemning

Den 26. februar sagde TEKNIQs bestyrelse ja til, at forslaget til en fusion med Arbejdsgiverne sendes til afstemning. Samtidig besluttede bestyrelsen, at hvis fusionen vedtages, så skal en del af TEKNIQs formue udloddes til de virksomheder, der i dag er medlem af TEKNIQ.

Siden efteråret 2018 har TEKNIQ og Arbejdsgiverne drøftet mulighederne for en fusion. Nu er de to organisationer nået så langt i drøftelserne, at TEKNIQs bestyrelse i tirsdags besluttede, at det endelige forslag kan sendes til afstemning.

Det betyder, at alle TEKNIQs medlemmer i begyndelsen af marts vil modtage et brev med posten på deres firmaadresse med oplægget til en fusion. I brevet vil der også være beskrivelse af, hvordan afstemningen, som er elektronisk, konkret skal foregå. Desuden vil der i løbet af marts blive sendt mails med påmindelser og frister for afstemningen.

Det oplæg, der sendes til virksomhederne, beskriver blandt andet formålet med fusionen, som er at skabe mere værdi for medlemmerne gennem styrket interessevaretagelse og medlemsservice.

I oplægget vil der også være en beskrivelse af, hvordan bestyrelsen skal vælges, hvordan kontingentstrukturen skal se ud, og hvad der skal ske i forhold til overenskomsterne, ankenævnene og ikke mindst det overskydende beløb fra TEKNIQs formue i tilfælde af en fusion. Bestyrelsen foreslår her, at en stor del af beløbet udloddes til de virksomheder, som i dag er medlem af TEKNIQ.

Hos Arbejdsgiverne vil afstemningen om en fusion ske på en generalforsamling den 26. marts. Umiddelbart derefter vil resultatet af begge afstemninger blive offentliggjort. Hvis det bliver et ja i begge organisationer, er fusionen en realitet, og de to organisationer bliver til én.

Resultatet af afstemningen i de to organisationer bliver offentliggjort torsdag den 28. marts kl. 8.30.

Tidligere artikler om emnet


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.