Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk

7741 1551

6069 8891

Installatører i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Installationsbranchen har en central rolle, når det gælder om at sætte skub i den grønne omstilling. Det gælder også arbejdet i et af regeringens 13 klimapartnerskaber.

Regeringen har i november nedsat 13 klimapartnerskaber. Heraf er ét dedikeret til bygge- og anlægsbranchen.

Som led i partnerskabet skal blandt andet installationsbranchen byde ind med viden om energieffektivisering og optimeret drift i en arbejdsgruppe, hvor adm. direktør, Peter Kaas Hammer, Kemp & Lauritzen, er formand.

De 13 klimapartnerskaber skal komme med initiativer til regeringens klimahandlingsplan, der forventes at blive vedtaget efter sommeren. Klimahandlingsplanen skal indeholde de konkrete initiativer til, hvordan Danmark når i mål med en 70 procents reduktion af CO2-udledningen inden 2030.

Bygge- og anlægsbranchen består af 32.000 virksomheder, hvilket svarer til lidt under 10 procent af alle virksomheder i Danmark, og udgør cirka fem procent af den samlede danske økonomi.

Hvis man kigger på bygninger over hele deres levetid, er deres CO2-aftryk markant – lige fra materialeproduktion til opførelse og drift. Derfor vil man også kigge på alle aspekter af bygningernes samlede bidrag til klimaregnskabet under arbejdet i klimapartnerskaberne.

Formanden for det samlede klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren er adm. direktør i Aarsleff A/S Jesper Kristian Jacobsen, og de fem arbejdsgrupper er: 
 1. Energieffektivisering i den eksisterende bygningsmasse
  Formand: Senior Vice President Henrik Frank Nielsen, Rockwool (Dansk Industri)
 2. Projektering og materialers indlejret CO2
  Formand: Vice President Ingrid Reumert, Velux Danmark A/S (Dansk Industri)
 3. Nedbringe drivhusgasudledning fra bygninger via energieffektivisering og optimeret drift
  Formand: Adm. direktør, Peter Kaas Hammer, Kemp & Lauritzen (TEKNIQ Arbejdsgiverne)
 4. CO2-reduktion i byggeprocessen
  Formand: Adm. direktør Ib Enevoldsen, Rambøll, (FRI)
 5. CO2-reduktion i anlægsprocessen
  Formand: Adm. direktør Michael S. Larsen, CG Jensen A/S (Dansk Byggeri).

I arbejdsgruppen omkring energieffektivisering sidder:

 • Peter Kaas Hammer, Adm, Direktør, Kemp & Lauritzen(formand)
 • Bygningsejere 
  • Graves Simonsen, Projektchef, Bygherreforeningen
  • Marius Møller, Direktør Ejendomme, Pension Danmark
  • Heine Knudsen, Enhedschef, Region H
  • Signe Primdal Lyndrup, Vicedirektør, Bygningsstyrelsen
 • Rådgivere
  • Lars Hedegaard Jepsen, Afdelingsleder, VVS, Ventilation & CTS, Rambøll
  • Michael Søgaard Rasmussen, Adm. Direktør Spangenberg & Madsen
  • Søren Riis Dietz, Partner, Bjerg Arkitektur
 • Installatører og entreprenører
  • Brian Ludvigsen, Adm. Direktør, Wicotec Kirkebjerg
  • Jens Frost Mikkelsen, Adm. Direktør, Intego
  • Lars Andersen, Udviklingschef IOT
  • Martin Mortensen, Teknisk konsulent, Dansk Elforbund
 • Komponentleverandører
  • Atli Benonysson, Vicepresident, Danfoss
  • Mogens Brusgaard, Adm. Direktør, Wexøe


Fra venstre Peter Kaas Hammer, adm. direktør, Kemp & Lauritzen, Ingrid Reumert vice president, Velux Danmark A/S, Kaare Dybvad Bek, Boligminister (S), Jesper Kristian Jacobsen, adm. Direktør, Aarsleff A/S, Henrik Frank Nielsen, Senior Vice President, Rockwool


klimapartnerskab bygge og anlæg

Fra venstre Kaare Dybvad Bek, Boligminister (S) og Jesper Kristian Jacobsen, adm. Direktør, Aarsleff A/S


klimapartnerskab bygge og anlæg

Fra venstre Kaare Dybvad Bek, Boligminister (S) og Peter Kaas Hammer, adm. direktør, Kemp & Lauritzen

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.