Sidste frist for tilmelding til bygningsautomatik-modul

Husk frist den 5. og 7. oktober for tilmelding til akademimoduler i bygningsautomatik - efteråret 2020.

TEKNIQ Arbejdsgiverne, repræsentanter fra fire af vores medlemsvirksomheder, Københavns Maskinmesterskole og Dansk El-forbund har i fællesskab udviklet en række moduler indenfor det voksende område bygningsautomatik. 

Første modul, der udbydes, er modulet i ”bygningsautomatik – systemkendskab”, og tilmeldingsfristen nærmer sig nu med hastige skridt. Modulet udbydes disse to steder:

» Læs mere om indholdet af modulerne her.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.