joergen-prosper-soerensen

Jørgen Prosper Sørensen

Uddannelsespolitisk konsulent

jps@tekniq.dk

7741 1525

2851 7125

Få videreuddannet medarbejdere indenfor bygningsautomatik

Send medarbejderne på efteruddannelse i bygningsautomatik på akademimodulet ”Bygningsautomatik systemkendskab”, som starter op til marts.

Uddannelsen er målrettet faglærte elektrikere med viden om valg, placering og installering af styring, styringskomponenter og øvrige tekniske bygningsinstallationer. 

Modulets indhold

Uddannelsen klæder faglærte på til at energieffektivisere byggeriet, bidrager til opbygning af kompetencer indenfor den grønne omstilling og giver et godt indblik i de teknologier, der udbredes med stor hast i både nye og eksisterende byggerier. Se en detaljeret beskrivelse af indholdet på modulet i systemkendskab her

Modulet i systemkendskab er det første af tre moduler, som giver kompetence til at programmere bygningen, så den fremstår energieffektiv og brugervenlig. De andre to moduler er ”Bygningsautomatik koordination” og ”Bygningsautomatik funktionsafprøvning”. Læs mere om akademimodulerne her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har udviklet akademimodulerne sammen med KEA, Dansk El-forbund samt repræsentanter fra medlemsvirksomheder, der allerede i dag arbejder med bygningsautomatik på et højt fagligt niveau, og som derfor har viden om, hvad uddannelsen skal indeholde for at være relevant for branchen.

Tid og sted

Undervisningen foregår på Københavns Erhvervsakademi (KEA) i Hellerup med opstart 1. marts 2021, og består af otte undervisningsdage. Tilmelding senest 15/02 2021.

» Læs mere om uddannelsen og find praktiske informationer på KEA’s hjemmeside.

Økonomi

El-branchens Kompetenceudviklingsfond kan som aftalt uddannelse yde tilskud til 100 % af kursusgebyret og 85 % af bruttolønnen, og tilskuddet kan søges af TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder og virksomheder med en tiltrædelsesaftale med Dansk El-forbund. 

» Læs mere om aftalt uddannelse og støttemuligheder her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.