Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566

3035 2151

Skatteministerens rapport styrker argumenterne for boligjob-ordningen

Skatteministeren har offentliggjort en rapport om boligjob-ordningen. Ministeren læser rapporten med meget pessimistiske øjne, mener erhvervsorganisationen TEKNIQ.

- Jeg ser rapporten som en klar fortaler for boligjob-ordningen. Beskæftigelsen er steget. Og enhver hjælp til beskæftigelsen har stor effekt i yderområderne, hvor der ikke er gang i byggeriet. Men det kan selvfølgelig være svært at se fra et ministerkontor i København, siger adm. direktør Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ.

- Rapporten viser, at de store effekter kommer, hvis ordningen gøres permanent og støttebeløbet hæves. Begge dele svarer præcist til de svenske erfaringer, hvor sort arbejde stort set er udryddet, beskæftigelsen styrket og boligernes energiforbrug mindsket, siger Niels Jørgen Hansen.

- Seks ud af ti af dem, der har fået udført sort arbejde, får nu udført mindre sort arbejde på grund af ordningen. Det er en stor succes. Erfaringerne med den permanente, svenske ordning viser da også, at sort arbejde let kan veksles til hvidt arbejde, som bidrager langt mere til samfundsøkonomien. Gøres den danske ordning permanent, har vi et klart værktøj til at komme af med det meste sorte arbejde, siger Niels Jørgen Hansen.

- Når det er sagt, så halter undersøgelsen på afsnittet om sort arbejde. Ministeriets konsulentfirma er nået frem til, at kun ti procent af danskerne bruger sort arbejde. Det harmonerer slet ikke med fx Rockwoolfondens grundige forskningsarbejde, som viser, at flere end halvdelen af danskerne køber sort ind, siger Niels Jørgen Hansen.

- Boligjob-ordningen fjerner meget af det dårlige gør-det-selv-arbejde, som stadig præger for meget af boligmassen. Den fastholder jobs i de mindre virksomheder og er en stor hjælp i den halve million travle familier, der har brugt ordningen, siger Niels Jørgen Hansen.

- Jeg forstår godt de politikere, der ønsker at genindføre boligjob-ordningen – det er der kun sund fornuft i, siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ undrer sig over, at ministeren bruger skattekroner på at få et konsulentfirma til at undersøge noget, som er en del af valgkampen. Desuden virker det som om, rapportens konklusioner er skrevet på forhånd.

TEKNIQ fremhæver særligt fra ministeriets rapport:

  • Hvis loftet på 15.000 kr. hæves, stiger effekten af ordningen, påviser rapporten. TEKNIQ har tidligere foreslået et loft på 50.000 kr. som udvides til at omfatte materialeudgifter på fx varmepumper og energieffektiviseringer.
  • Blot 10 procent svarer ifølge rapporten, at de har købt sort arbejde. Tallet stemmer slet ikke overens forskning i omfanget af sort arbejde. Fx påviser Rockwool-fonden, at 52 procent køber sort arbejde.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.