Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

TEKNIQ roser gymnasieudspil

Karakterkrav, fokus på matematik og færre studieretninger er den rigtige medicin, hvis flere unge skal få succes, mener TEKNIQ, erhvervs- og arbejdsgiverforening for installationsbranchen.

Regeringen har i dag fremlagt forslag til en gymnasiereform, der indeholder tre vigtige elementer:

  • Adgangskrav på karakteren fire i dansk og matematik
  • Mere fokus på matematik 
  • Færre studieretninger
Underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ, kommenterer forslaget:

– Regeringens udspil er rigtig godt. Det fokuserer på de vigtige problemer i gymnasiet i dag. Som det er nu, optager gymnasierne for mange, som ikke får glæde af uddannelsen, de naturvidenskabelige kompetencer er underprioriterede, og der er mange fancy studieretninger, som reelt ikke kan bruges til meget bagefter, siger Tina Voldby.

– Skal vi have et bedre uddannelsessystem, må også Christiansborg erkende, at viden og faglig kunnen er hinandens forudsætninger, ikke modsætninger. Vi oplever et stort uddannelsessnobberi, hvor unge presses til at tage en gymnasieuddannelse, som de reelt hverken har de faglige forudsætninger for, bryder sig om eller kan bruge bagefter, siger Tina Voldby.

– Danmark har brug for de naturfaglige kompetencer. Det er dem, der grundlægger nye virksomheder, skaber innovation og arbejdspladser. Vi har også stort behov for, at gymnasiet fokuserer, så de unge får kompetencer til at videreuddanne sig, siger Tina Voldby.

– I modsætning til fx en erhvervsuddannelse, så er gymnasial uddannelse ikke kompetencegivende i sig selv. En studentereksamen kan i uddannelsesmæssig sammenhæng være spild af tid, hvis man ikke har evnerne eller et godt nok eksamensbevis til at tage en videregående uddannelse. Vi gør ingen en tjeneste ved at fastholde en idé om, at så mange som muligt skal på gymnasiet. Når en meget stor andel af gymnasieeleverne bagefter ikke bruger gymnasiet til noget som helst, så er der noget galt, siger Tina Voldby.

– Skal fagligheden hæves i både skolen og gymnasiet, kommer vi ikke uden om adgangskrav. Adgangskravet til erhvervsuddannelserne har allerede haft positiv effekt: De nye lærlinge er fagligt stærke, fokuserede og kommet for at lære. Et adgangskrav på mindst fire vil både skærpe folkeskolen og sikre, at de, som optages på gymnasierne, også har det faglige fundament, som skal til for at få en god oplevelse og et godt resultat i gymnasiet, siger Tina Voldby.

– Med sidste års reform af erhvervsuddannelserne og de tre vigtige fokuspunkter for en kommende gymnasiereform, kan vi komme lagt i at sikre, at de unge havner på den rette uddannelseshylde. Vi har brug for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, da Danmark får brug for langt flere faglærte frem mod 2025. Det skal gymnasiereformen også hjælpe med til, siger Tina Voldby.

– Samspillet mellem reformerne skal også være med til at sikre, at flere faglærte læser videre. En ingeniør med erhvervsfaglig baggrund kan nemt gå hen og blive fremtidens mest efterspurgte arbejdskraft. Men det gælder sådan set inden for alle områder. Vi har lige set en ung eux-elektriker, som læser videre på jura – han får større forudsætninger end andre jurister, hvis han vælger at specialisere sig i entrepriseret eller andre vilkår i branchen, siger Tina Voldby.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.