Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk
6069 8891

Nye krav til installationer giver bedre bygninger

Mere præcise regler øger fokus på tekniske installationer. Det glæder brancheorganisationen TEKNIQ. Men der mangler stadig en erstatning for de obligatoriske serviceeftersyn, som sikrer et lavt energiforbrug og høj komfort i bygningerne.

Transport- og bygningsministeren indfører fra 1. juli næste år krav om obligatorisk afprøvning af nye bygningers tekniske installationer. TEKNIQ Installatørernes Organisation hilser de nye regler velkommen. 

”Nye bygninger bliver stadigt mere tekniske og mere intelligente. Det betyder at installationer fylder mere i moderne byggeri og udgør en stigende andel af den samlede byggesum. Derfor er det helt naturligt, at der er øget fokus på, at installationerne lever op til de aftalte krav”, siger underdirektør Simon O. Rasmussen, TEKNIQ.
   
”Installationsbranchen tager positivt imod de nye krav. Det er ud fra enhver betragtning fornuftigt at teste installationers ydeevne inden en ny bygning tages i brug og det er glædeligt, at installationerne får en stærkere placering i bygningsreglementet”, siger Simon O. Rasmussen.

Det er TEKNIQs opfattelse, at installationsarbejde generelt udføres i god kvalitet og ikke er mere mangelfuldt end andet byggearbejde, men installationer kommer sent i entrepriserækkefølgen og bliver ofte påvirket af forsinkelser i foregående entrepriser. Det foregår jævnligt, at byggerier afleveres inden installationsarbejdet er afsluttet, og indregulering har fundet sted – og det giver risiko for fejl.

De nye regler fører til et behov for større opmærksomhed på byggeriets planlægning, på aftaler om tidsplaner og særligt på, at det tidsrum, der aftales afsat til installationsarbejdet også - de facto - er til rådighed for arbejdets udførelse.

”I TEKNIQ ser vi frem til, at bygherrerne vægter installationer højere i byggeprocessen. Hverken varme, ventilation eller el er elementer, man bør forcere eller nedprioritere, når tidsplanen spidser til, ” siger Simon O. Rasmussen. 

Også behov for regler om eftersyn

”De nye krav om test og dokumentation af installationer er gode. Men det er ikke nok at teste, når installationer er nye. Bygningers installationer skal løbende efterses – og her ligger i virkeligheden et langt større potentiale for energioptimering og styrket indeklima,” siger Simon O. Rasmussen. 

”Alt for mange forsømmer service og løbende vedligehold, og det gælder både offentlige og private bygningsejere. Vi mangler derfor at se, hvad der kommer i stedet for det nedlagte ventilationseftersyn (LVE), som var designet til at skabe meget betydelige energibesparelser og højne komforten på arbejdspladserne, i skoler og institutioner,” siger Simon O. Rasmussen. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.