Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk
6069 8891

Varm luft på ulige vilkår

Statslige støttekroner skal give fem udvalgte virksomheder mulighed for at tilbyde deres kunder varmepumper på abonnement. Brancheorganisationen TEKNIQ kalder ordningen konkurrenceforvridende og forfejlet.

Energistyrelsen har nu udpeget de fem udvalgte virksomheder, som med en støtteordning på op til 25 mio. kr. får mulighed for at installere varmepumper på abonnementsbasis hos boligejerne.

Men selv om der er god fornuft i at understøtte den grønne omstilling og gøre det lettere for forbrugerne at vælge energibesparende og miljøvenlige løsninger, så mødes ordningen af kritik.

”I TEKNIQ er vi varme tilhængere af flere varmepumper som hjælper den grønne omstilling godt på vej. Men vi er modstandere af, at man bruger skattebetalte midler til at støtte nogle få udvalgte virksomheders særlige forretningsmodel. Det er konkurrenceforvridende, når en ordning øremærkes til bare fem virksomheder.

I praksis betyder det, at nogle få varmepumpeleverandører, får statstilskud til at sænke prisen på netop deres særlige forretningsmodel. Det er statsfinansieret dumping, og det er en forkert måde at bruge skattekroner på,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ.

Simon O. Rasmussen understreger, at han ikke har noget imod, at der bruges skattemidler på at sætte endnu mere gang i den grønne omstilling. Men han mener samtidig, det er grundlæggende forkert, at den aktuelle støtteordning favoriserer en bestemt finansieringsmodel på bekostning af andre.

”Energistyrelsen har selv tidligere konkluderet, at støtteordningen rent økonomisk ikke er bedre end en løsning, hvor boligejerne selv ejer varmepumperne. Så det er svært at se fornuften i at bruge så mange millioner på ordningen,” siger han og uddyber:

”I stedet bør man bruge midlerne til at understøtte den frie konkurrence på markedet, så alle forretningsmodeller og teknologier kan konkurrere på lige vilkår. I sidste ende må målet vel være at sikre så meget grøn omstilling for pengene som muligt.”

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.