Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566

3035 2151

TEKNIQ: Rigtige grønne tanker

TEKNIQ roser regeringens plan om, at der de kommende år skal være åben konkurrence om 1,3 milliarder støttekroner til grønne energiformer – selvom man gerne havde set, at beløbet var større.

Regeringen har præsenteret sin model for den fremtidige statsstøtte til grønne energiformer. En model, der som noget nyt ikke længere øremærker penge til udvalgte teknologier, men i stedet lægger op til åben konkurrence – i første omgang mellem sol- og vindenergi.

”Det er meget positivt, at regeringen på denne måde gør det muligt for alle teknologier at få del i støttekronerne. Det er helt i tråd med Energikommissionens anbefaling om en mere teknologineutral udbudspolitik,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ.

Han beklager dog, at regeringen kun har afsat 1,3 milliarder kroner til støtte af de grønne teknologier fordelt på de kommende to år.

”Det betyder, at det bliver endnu mere afgørende, at de kommende udbud bliver sammensat på en måde, så det ikke er forbeholdt nogle ganske få og store aktører at byde ind på dem. Udbud skal tilrettelægges og opdeles, så der kan opnås en bred skare af tilbudsgivere. Kun ved at give flere aktører mulighed for at deltage, kan vi sikre den konkurrence, der skal til for at få mest mulig grøn omstilling for pengene,” siger Niels Jørgen Hansen.

Regeringens plan skal finansiere det, der svarer til 200 megawatt grøn energi.

”Det vigtigste er, at alle teknologier nu kan blive en del af den grønne omstilling på lige vilkår. Så er det op til teknologierne selv at forløse det potentiale, de rummer,” siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.