Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566

3035 2151

Misbrug af ordning spænder ben for den grønne omstilling

Forbrugerprogrammet Kontant kan her til aften påvise, at den nuværende Energispareordning bliver udsat for misbrug. Hos TEKNIQ ærgrer man sig over, at de mange eksempler på misbrug af ordningen har ført til, at energieffektiviseringsindsatsen er blevet nedprioriteret.

Danmarks Radios forbrugerprogram Kontant kan her til aften igen påvise, at den eksisterende Energispareordning bliver udsat for misbrug. Ordningen, der er finansieret af forbrugerne, udløber i 2020. Den har til formål at skabe energibesparelser i energiforbruget, så CO2-udledningen nedbringes.

TEKNIQ Installationsbranchen har i flere år advaret mod den måde, som den nuværende ordning er skruet sammen på. 

”Vi har længe sagt, at den nuværende ordning har udspillet sin rolle. Den er for dyr, bureaukratisk, skævvridende og for nem at misbruge. Det er rigtig kedeligt, at vi igen kan konstatere, at ordningen ikke fungerer, for energispareindsatsen bør ses som et meget afgørende element i den grønne omstilling,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ.  

I brancheorganisationen ærgrer man sig derfor over, at de mange eksempler på misbrug har ført til, at energieffektiviseringsindsatsen fra politisk hold er blevet nedprioriteret. Hos TEKNIQ vurderer man, at der er et stort behov for en ambitiøs, langsigtet energispareindsats med fokus på at reducere energiforbruget. Det gælder særligt i bygninger, der står for omkring 40 procent af det samlede danske energiforbrug.

”Energirenovering af eksisterende bygninger er en afgørende faktor i opfyldelsen af Danmarks 2030-klimamål. Men både husholdninger og virksomheder undlader ofte at gennemføre selv meget rentable energieffektiviseringer, så der er stadig et akut behov for nogle økonomiske incitamenter, når den gamle ordning nedlægges fra 2020,” siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.