Erhvervspuljen

Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er målrettet erhvervsvirksomheders konvertering væk fra fossile brændsler, energieffektivisering af processer, der ikke kan konverteres til el, samt effektivisering af intern transport med fx gaffeltrucks og traktorer.

Puljen målrettes:
  • Virksomheders konvertering væk fra fossil energi
  • Tilskud til de processer, som ikke kan konverteres til el
  • Effektivisering og elektrificering af intern transport såsom gaffeltrucks og traktorer
Tilskud gives til blandt andet:
  • Ekstern rådgivning eller interne lønomkostninger til projektudvikling
  • Miljøgodkendelse
  • Anskaffelse af nødvendige anlægskomponenter
  • Entreprenørydelser og installation
Tilskuddet skal udgøre minimum 10.000 kroner og maksimalt 15 millioner euro.

Der kan maksimalt ydes tilskud på syv øre per kilowatt pr. år over tiltagets levetid.

Første ansøgningsrunde er åben fra 1. oktober 2020 til og med 15. oktober 2020. Der vil i denne runde blive givet tilsagn om op til 188 mio. kr. i tilskud. Tidspunktet for næste ansøgningsrunde er ikke meldt ud endnu.

Tilskud skal ansøges af virksomheden på statens-tilskudspuljer.dk.

Energispareprojekterne konkurrerer med hinanden om tilskud ud fra største energibesparelse per støttekrone.

Der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet går i gang. 


Senest opdateret 07-10-2020

Kontakt TEKNIQ

Spørgsmål til ansøgning

Kontakt Energistyrelsen

vvs-konsulent-maria-rizzo

Maria Christina Rizzo

Konsulent

mri@tekniq.dk

7742 4233
6043 5767


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.