Afsked og opsigelse

Ansættelse og afsked
Saglig afskedigelse

Afskedigelse af medarbejdere skal altid ske på et sagligt grundlag. Læs her hvad "sagligt" dækker over.

Læs mere
Forskelsbehandling

Forskelsbehandlingsloven forbyder arbejdsgiver at opsige medarbejdere på baggrund af medarbejderens race, hudfarve, religion, politiske overbevisning, seksuelle orientering, alder, handicap eller på grund af medarbejderens nationale, sociale eller etniske oprindelse.

Læs mere
Bliv medlem
Overenskomsterne om afsked, varsler og blanketter

Ved opsigelse af en medarbejder skal man være opmærksom på bl.a. varsler, lønudbetaling, aflevering af værktøj og om medarbejderen bliver opsagt under sygdom.

Læs mere
G-dage
G-dage

NYE REGLER PR. 1. JULI 2017 - G-dage er dagpengegodtgørelse som betales af arbejdsgiveren for lønmodtagerens 1. og 2. ledighedsdag. Der betales ikke G-dage til medarbejdere, som selv siger op.

Læs mere
Arbejdsfordeling

En arbejdsfordeling er en nedsættelse af arbejdstiden i en tidsbegrænset periode begrundet i driftsmæssige årsager hos virksomheden uden, at det fører til afskedigelse af de ansatte.

Læs mere
Mand set bagfra
Afskedigelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentant

Tillidsrepræsentanter er omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse, der betyder, at afskedigelse kun kan ske af "tvingende årsager".

Læs mere
Sygefraværssamtale
Aftrædelsesinterview

Aftrædelsesinterviewet har til formål at give virksomheden indsigt i den tidligere medarbejders overvejelser omkring afskeden.

Læs mere
Autorisationudland
Afskedigelse af udenlandsk arbejdskraft

En udenlandsk medarbejder fra et EØS-land, som ønsker at medregne sine arbejds- og forsikringsperioder i Danmark, skal have udstedt en EØS 4.0-attest.

Læs mere
LLu på erhvervsskolerne
Afskedigelse af større omfang

Masseafskedigelser er når over en bestemt procentdel af virksomheden afskediges. Læs reglerne her.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.