Afskedigelse af udenlandsk arbejdskraft

Autorisationudland

En udenlandsk medarbejder fra et EØS-land, som ønsker at medregne sine arbejds- og forsikringsperioder i Danmark, skal have udstedt en EØS 4.0-attest.

Attesten udstedes af a-kassen eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og er arbejderens dokumentation for sine arbejds- og forsikringsperioder i Danmark. 

Arbejdsgiverens oplysninger til a-kassen eller STAR

Når en a-kasse eller STAR beder om oplysninger til brug for udstedelse af en EØS 4.0-attest, har arbejdsgiveren pligt til at give disse oplysninger om sin tidligere medarbejder. 

A-kassen eller STAR indhenter typisk oplysningerne på en EØS 7-blanket. 

På EØS 7 skal virksomheden blandt andet oplyse: 

• Den tidligere medarbejders arbejdsperioder 
• Løn 
• Årsagen til arbejdets ophør. 

Vær opmærksom på, at hvis den tidligere medarbejder har arbejdet for virksomheden uden for Danmark, skal det oplyses, om der er udstedt en E 101-attest fra Udbetaling Danmark. Er det tilfældet, skal en kopi af E 101-attesten indsendes sammen med den udfyldte EØS 7-blanket.

Sanktioner 

Oplysningerne skal afgives inden for en nærmere angivet tidsfrist. Hvis fristen ikke overholdes, bliver forholdet anmeldt til politiet med risiko for bødestraf.

Om EØS

EØS-landene er EU-landene samt Island og Norge. 

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.