Afskedigelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentant

Mand set bagfra

Tillidsrepræsentanter er omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse, der betyder, at afskedigelse kun kan ske af "tvingende årsager".

En "tvingende årsag" kan være:
  • At tillidsrepræsentanten ikke aktivt har modarbejdet overenskomststridige arbejdsnedlæggelser
  • At tillidsrepræsentanten har opfordret til andre former for brud på overenskomsten, fx systematisk nægtelse af overarbejde
  • At der er arbejdsmangel på virksomheden. Arbejdsmangel er kun en tvingende årsag, hvis arbejdsgiveren kan dokumentere, at man ikke lige så godt kunne have afskediget en anden medarbejder.
Det er arbejdsgiveren der har bevisbyrden for, at tvingende årsager foreligger.

Ifølge Arbejdsmiljøloven har en arbejdsmiljørepræsentant samme beskyttelse mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold som en tillidsrepræsentant inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

Vær opmærksom på, at en tillidsrepræsentant på elektrikeroverenskomsten først kan afskediges, når opsigelsen har været behandlet på et mæglingsmøde mellem organisationerne.

Vi anbefaler, at medlemmer altid kontakter TEKNIQ Arbejdsgiverne forud for en eventuel opsigelse af en tillids- eller sikkerhedsrepræsentant.

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.