Pension


Elinstallatør på pension
Pension på elområdet

Se regler og indberetningskoder for pension til medarbejdere på elområdet.

Læs mere
Vvs-installatør på pension
Pension på vvs-området

Se regler og indberetningskoder for pension til medarbejdere på vvs-området.

Læs mere
pension industri
Pension for tidligere Arbejdsgiverne-medlemmer

Se regler og øvrig information om pension til tidligere Arbejdsgiverne-medlemmer.

Læs mere
Pension - HK
Pension på HK-området

Handels- og kontorfunktionærer, som er ansat under overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat, skal omfattes af enten Pension for Funktionærer eller Pension Danmark.

Læs mere
TL'er på pension
Pension på TL-området

Tekniske funktionærer skal omfattes af en pensionsordning i Pension for Funktionærer.

Læs mere
Leder på pension
Lederaftalens regler om pension

Medarbejdere, der er medlem af Ledernes Hovedorganisation (Lederne) er omfattet af Lederaftalen.

Læs mere
Lærling
Pension for lærlinge

El- og VVS lærlinge der er fyldt 20 år skal have pension hos Pension Danmark.

Læs mere
Pensionist
Pension for udlændinge

Har du ansat udenlandske medarbejdere, skal du indberette pension, som du plejer, hvis medarbejderne har ret til dansk offentlig førtidspension.

Læs mere
Glad pensionist
ATP-satser

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning, som sikrer, at medarbejderen får en ekstra pension ved siden af sin folkepension. Pensionen bliver automatisk udbetalt ved folkepensionsalderen.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.