Genetillæg

Tilskud til lærlinge

Overenskomsterne indeholder forskellige former for genetillæg. Nogle er betalinger i kroner og øre, mens andre indeholder procentuelle genetillæg.

Genetillæg, der forekommer i overenskomsterne, kan være fx overtidstillæg eller tillæg for arbejde på særlige tidspunkter. 

Herudover kan der være genebetalinger for arbejde udført under særlige forhold.

Du kan se genetillæggene i de respektive overenskomster.

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.