Elektrikeroverenskomst

Se Elektrikeroverenskomsten 2020-2023 er indgået mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund.

Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne indgik den 7. marts 2020 aftale om en ny treårig el-overenskomst, Elektrikeroverenskomsten 2020-2023.

Hovedpunkterne i TEKNIQ Arbejdsgivernes el-overenskomst indgået med Dansk El-Forbund

(Klik for at folde ud)

Mindstebetalingen forhøjes med virkning fra 1. marts 2020 med 2,50 kroner, fra 1. marts 2021 med 2,50 kroner og fra 1. marts 2022 med 2,50 kroner.

Lærlingesatser reguleres med virkning fra 1. marts 2020 med 1,7 pct., fra 1. marts 2021 med 1,7 pct. og fra 1. marts 2022 med 1,7 pct.

Satserne for overarbejde, forskudt tid mv. reguleres med virkning fra 1. marts 2020 med 1,6 pct., fra 1. marts 2021 med 1,6 pct. og fra 1. marts 2022 med 1,6 pct.

Betalingsfaktoren i Elbranchens akkordsystem EBA reguleres med virkning fra 1. juli 2020 med 2,0 pct., fra 1. marts 2021 med 2,1 pct. og fra 1. marts 2022 med 2,2 pct.

Der er aftalt fælles retningslinjer for at imødegå social dumping.


Elektrikeroverenskomsten dækker 1.500 virksomheder og godt 18.500 medarbejdere frem til 1. marts 2023.

Se Elektrikeroverenskomst 2020-2023 her


Senest opdateret 17-02-2021

gå til el- overenskomsten

Elektriker-overenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.