VVS-overenskomst

Se VVS-overenskomsten 2020-2023 er indgået mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal

Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne indgik den 6. marts 2020 aftale om en ny treårig overenskomst på vvs-området, VVS-overenskomsten 2020-2023.

Hovedpunkterne i TEKNIQ Arbejdsgivernes vvs-overenskomst indgået med Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal

(Klik for at folde ud)

Mindstebetalingen reguleres årligt med 2,5 kr. i timen pr. 1. marts 2020, med 2,5 kr. pr. 1. marts 2021 og med 2,5 kr. pr. 1. marts 2022.

Priserne i Rørprislisten/Fjernvarmeprislisten og Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde reguleres 1,4 pct. pr. 1. oktober, med 2,4 pr. 1 juli 2021 og med 2,5 pr. 1. juli 2022.

Lærlingesatserne stiger med 1,7 pct. om året.

Bidraget til fritvalg reguleres med 1 procentpoint om året, så det samlede bidrag til søgnehelligdagsopsparing og fritvalgskontoen udgør 13 pct. – men med mulighed for at udbetale 3 pct. løbende, så fritvalgsbidraget kan synliggøres i den lokale løndannelse.

Perioden, hvor arbejdsgiverne betaler fuld løn under orlov, udvides fra 13 til i alt 16 uger. Heraf øremærkes de otte af ugerne til faderen.

Etablering af en ny kompetenceudviklingsfond.

Parterne er blevet enige om en række fælles retningslinjer for at imødegå social dumping.


Aftalen gælder for alle virksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne, som er på VVS-overenskomsten frem til 1. marts 2023.

Se VVS-overenskomst 2020-2023 her


Senest opdateret 18-02-2021

Gå til vvs-overenskosmten 

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.