Arbejdstid

VVS og gasintallatør i udlandet

Rammerne for arbejdstidens længde og placering fastsættes i overenskomsten.

Arbejdstiden skal være effektiv, og den fastsatte arbejdstid er eksklusiv pauser, som betales af medarbejderen selv, med mindre andet er aftalt i en lokalaftale.

For medarbejdere udenfor overenskomst gælder alene reglerne i Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn.


Senest opdateret 19-11-2018

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.