Graviditet og barsel

Graviditet og barsel
Graviditetsorlov

Kun moderen kan holde graviditetsorlov. Den begynder 4 uger før forventet fødsel.

Læs mere
Graviditet og barsel
Barselsorlov

Kun moderen kan få barselsorlov. Barselsorloven er 14 uger lige efter fødslen.

Læs mere
Graviditet og barsel
Fædreorlov

I perioden fra fødslen og 14 uger frem har faderen ret til to ugers fædreorlov.

Læs mere
Graviditet og barsel
Forældreorlov

Forældreorloven kan tages af både mor og far. Fordelingen aftales frit.

Læs mere
Tilskud til lærlinge
Arbejdsgivers refusion

Når arbejdsgiver betaler hel eller delvis løn til medarbejdere på orlov, kan udgiften til løn i stort omfang refunderes.

Læs mere
Sorgorlov
Sorgorlov for fædre og medmødre

Læs mere
Forbrugeraftaleloiven
Medarbejders varsling

Medarbejderne skal i god tid varsle om forventet orlov. Hvor længe før afhænger af, hvilken type orlov de skal have.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.