Arbejdsgivers refusion for barselsdagpenge

Tilskud til lærlinge

Når arbejdsgiver betaler hel eller delvis løn til medarbejdere på orlov, kan udgiften til løn i stort omfang refunderes.

Arbejdsgiveren kan opnå refusion to steder, nemlig fra Udbetaling Danmark og TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond. Der skal sendes separate ansøgninger til de to.

Refusion fra Udbetaling Danmark

Arbejdsgiver har ret til refusion for barselsdagpengene fra Udbetaling Danmark, når der udbetales løn.

Refusion søges via NemRefusion på www.virk.dk.

Refusion fra TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond

TEKNIQ Arbejdsgiverne har en refusionsordning, der opkræves til barselsfonden via medlemskontingentet.

TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond yder pr. 1. marts 2019 refusion op til max. kr. 176,90 pr. time inkl. SH, feriepenge af lønnen og pensionsbidrag.

I forbindelse med betaling af særligt pensionsbidrag til moderen under 14 ugers barselsorlov, refunderes yderligere kr. 8,50 pr. time.

I forbindelse med forældreorlov, der afholdes første gang efter 1. juli 2017, yder barselsfonden refusion op til max. kr. 207,36.

For at søge refusion fra fra TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond skal virksomheden efter udløbet af orlovsperioden (4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov, 2 ugers fædreorlov eller 8 ugers forældreorlov) fremsende:

  • udfyldt ansøgningsskema
  • kopi af lønsedler samt
  • kopi af refusionspapirer fra Udbetaling Danmark

Papirerne indsendes til TEKNIQ Arbejdsgiverne, der på dette grundlag beregner virksomhedens refusion.
Materialet kan indsendes på barselsrefusion@tekniq.dk

Refusionsanmodningen skal indgives senest inden 15 måneder efter barnets fødsel.


Senest opdateret 03-05-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.