Sygefraværssamtaler

Sygefraværssamtale

Du skal som arbejdsgiver indkalde sygemeldte medarbejdere til en sygefraværssamtale indenfor de første 4 fraværsuger.

Samtalen skal finde sted senest i 4. sygeuge, og indkaldelse til samtalen kan ske med nogle få dages varsel.

Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Der er ingen regler for, hvor tidligt en sygefraværssamtale må afholdes. Ved kortvarigt fravær kan medarbejderen indkaldes til en samtale, hvis det vurderes nødvendigt.

Ved samtalen skal det blandt andet afklares, om medarbejderen kan starte på deltid eller om der evt. kan laves nogle særlige skånehensyn for den pågældende. Der må under samtalen ikke spørges til, hvad medarbejderen fejler, men der må godt spørges til symptomer og hvilken indflydelse, sygdommen har på arbejdet.

Ifølge Sygedagpengeloven har lønmodtageren ikke pligt til at deltage i samtalen, og manglende medvirken har derfor ikke konsekvenser for retten til sygedagpenge. Udeblivelse fra en samtale kan dog have ansættelsesretlige konsekvenser.

TEKNIQ anbefaler

  • At man i god tid forud for den 4. sygeuge får indkaldt medarbejderen til en sygefraværssamtale.
  • At man, hvor man har bedt om en mulighedserklæring, lægger samtalen vedr. mulighedserklæringen og sygefraværssamtalen på samme tidspunkt. Der er mødepligt til samtalen om mulighedserklæringen.
  • Pjecen "Sygemeldt - fasthold dit job" vedlægges både ved indkaldelse til sygefraværssamtale, og når der indkaldes til samtale om mulighedserklæring. Download pjecen til højre.
  • At man, såfremt man har en skriftlig fraværspolitik, får indarbejdet reglerne om sygefraværssamtaler.
Til arbejdsgiveren er der en guide til brug i forbindelse med medarbejdernes sygefravær. I denne guide findes der vejledning omkring sygefraværssamtaler, mulighedserklæringer, friattester og fastholdelsesplaner.


Senest opdateret 28-08-2018

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.