lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Ulykker og arbejdsbetingede lidelser

Arbejdsskade

Der er altid en risiko. Forebyg og se, hvad du gør, hvis skaden er sket.

Arbejdsulykke vs. Arbejdsbetinget lidelse

Arbejdsskader opdeles i to kategorier: Arbejdsulykker og Arbejdsbetingede lidelser.

En arbejdsbetinget lidelse har ofte at gøre med, at en længerevarende påvirkning medfører en lidelse.

Arbejdsulykker er derimod forvoldt af en episode.

Fx vil en høreskade forvoldt ved langtidspåvirkning i et kraftigt støjmiljø være en arbejdsbetinget lidelse, mens en høreskade forvoldt ved en eksplosion vil være en arbejdsulykke. 

Pligt til at anmelde arbejdsskader og -ulykker

Virksomheden har pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der har medført uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen. 

En arbejdsskade skal anmeldes af arbejdsgiveren snarest mulig og senest 9 dage efter 1. dag, hvor medarbejderen har været uarbejdsdygtig. Arbejdsskaden skal anmeldes via www.easy.dk. Ved dødsulykker er anmeldelsesfristen 24 timer.

Her finder du også et værktøj, som hjælper virksomheden med at undersøge en arbejdsulykke. Værktøjet hjælper dig med at finde årsagen, udarbejde en handlingsplan og orientere medarbejderne, så en lignende ulykke ikke sker igen. 

Arbejdsgiverens forpligtelser

Arbejdsgiveren er forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring for samtlige medarbejdere, uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet. Denne forpligtelse omfatter også indlejet arbejdskraft.

Ligeledes skal arbejdsgiveren tilmeldes Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES), for at sikre medarbejdere i tilfælde af erhvervssygdomme.

Læs mere om arbejdsgiverens forpligtelser her 

Manglende arbejdsskadeforsikring

Såfremt virksomheden ikke har tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring på sine medarbejdere samt tilmeldt sig AES, vil virksomheden få en bøde.

Kommer en af medarbejderne til skade, vil Arbejdsskadestyrelsen betale erstatning til den pågældende medarbejder og gøre regres overfor virksomheden.

Læs mere om bøder og krav her.

Nærved-ulykker

Arbejdstilsynet anbefaler, at man også anmelder nærved-ulykker. Nærved-ulykker er ulykker, som var lige ved at ske, men af en eller grund ikke skete. Således hører registreringen af nærved-ulykker under virksomhedens forebyggende arbejde.

Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser

Ved en arbejdsbetinget lidelse forstås en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet. Arbejdsbetingede lidelser skal anmeldes af lægen eller tandlægen.

Beredskabsplan for alvorlige ulykker

Alvorlige ulykker påvirker alle omkring ulykken - og det uanset, om ulykken sker i egen virksomhed eller på en byggeplads, hvor forskellige virksomheder er repræsenteret. Arbejdstilsynet har derfor sat fokus på instruktionen til medarbejderne i forbindelse med alvorlige ulykker.

TEKNIQ har udarbejdet beredskabsplan for alvorlige ulykker. Den er udformet som skabelon, som din virksomhed kan udfylde, og hænge op i service- og skurvogne. Sørg også for at den indgår i virksomhedens APV-mappe. Skabelonen findes i håndbogen "Arbejdsmiljø - Sikkerhed & Sundhed".

Gennem PensionDanmarks sundhedsordning i Falck Healthcare er der mulighed for psykologisk krisehjælp


Senest opdateret 14-01-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.