Om arbejdstilsynets besøg

Undervisning

Arbejdstilsynets opgave er at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljøreglerne. Alle tilsynsforløb bygger på, at Arbejdstilsynet inddrager virksomhedens ledelse og medarbejdere i tilsynet med virksomhedens arbejdsmiljø.

Risikobaserede tilsyn

Arbejdstilsynet har fra 2012 udført risikobaserede tilsyn af virksomheder. Tilsynene bliver primært foretaget på virksomheder, hvor antallet af arbejdstimer overstiger to årsværk. Inden 2019 skal samtlige virksomheder med over to årsværk have været besøgt mindst én gang. For virksomheder med ét til to årsværk skal cirka halvdelen være besøgt inden 2019.

Kriterier for udvælgelse 

Udvælgelsen af virksomheder sker på to måder. Først udvælger Arbejdstilsynet, på baggrund af en indeksmodel, de virksomheder med størst risiko for arbejdsmiljøproblemer. Resten udvælges som stikprøver. 

Besøg fra Arbejdstilsynet

Virksomheden vil normalt blive kontaktet 1 – 4 måneder før et besøg fra Arbejdstilsynet, så der er en mulighed for selv at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer inden tilsynet. Selve tilsynet vil dog ske uanmeldt, men ikke ske inden for den første måned. Arbejdstilsynet vil i forbindelse med tilsynet vejlede virksomheden om arbejdsmiljømæssige spørgsmål. Virksomheder med op til 4 ansatte vil få en mere grundig hjælp til at løse eventuelle problemer. 

Arbejdsmiljøcertifikat fritager for tilsynsbesøg

Hvis virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan virksomheden helt slippe for Arbejdstilsynets almindelige tilsynsbesøg. Man kan dog altid risikere et besøg af Arbejdstilsynet, hvis man bliver anmeldt, der sker en arbejdsulykke, en anmeldelse, eller virksomheden får besøg af Arbejdstilsynet på en byggeplads, som giver anledning til et tilsyn. 


Senest opdateret 23-09-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.