lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Kemiske stoffer og materialer

Kemiske stoffer og materialer

I alle virksomheder arbejdes med kemiske stoffer og produkter. Der er krav til hvordan disse risikovurderes, håndteres og hvordan medarbejderne skal instrueres og oplæres i sikker brug.

Oplæring og instruktion

Oplæring og instruktion skal tage udgangspunkt i den kemiske risikovurdering og skal tilpasses virksomhedens konkrete arbejdsprocesser og konkrete ansatte. 

Oplæringen og instruktionen er som udgangspunkt mundtlig, men skal understøttes af skriftligt materiale, hvis der er tale om særligt farlige stoffer og materialer, komplicerede arbejdsprocesser eller hvis risikovurderingen giver anledning til behov for skriftlighed. 

Kemisk risikovurdering

Der skal udarbejdes kemiske risikovurderinger for alle farlige stoffer og produkter der anvendes i virksomheden. Der også krav til at risikovurdere de stoffer en arbejdsopgave eller- proces giver anledning til. Det betyder f.eks. at svejserøg og affald skal vurderes. Efterfølgende skal der tages initiativer for at reducere udsættelsen for farlige stoffer.

Den kemiske risikovurdering skal omfatte en fortegnelse over alle farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen sammen med de tilhørende sikkerhedsdatablade.

Følgende syv områder er en del af den kemiske risikovurdering: 

 1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
 2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
 3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
 4. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
 5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
 6. Arbejdstilsynets grænseværdier
 7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Det tidligere krav om udarbejdelse af Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) er erstattet af kravet om kemiske risikovurdering. Man må gerne fremadrettet bruge de eksisterende APB’er som grundlag for instruktion af de ansatte. Men virksomheden skal stadig foretage en kemisk risikovurdering. 

Sikkerhedsdatablad

Leverandøren af et farligt stof eller materiale skal forsyne det med en letforståelig brugsanvisning på dansk. Sikkerhedsdatablades skal rekvireres for alle farlige stoffer. 

Kom godt i gang med det kemiske arbejdsmiljø

 • Leverandøren af et farligt stof eller materiale skal forsyne det med en letforståelig brugsanvisning på dansk. Sikkerhedsdatablades skal rekvireres for alle farlige stoffer.
 • Skab overblik og lav en liste over de stoffer og materialer I bestemmer jeg for fremover at bruge
 • Skab overblik over de arbejdsprocesser hvor I arbejder med farlige stoffer og materialer. Glem ikke de processer hvor der udvikles f.eks. svejserøg, styrenrøg eller farligt affald
 • Rekvirer sikkerhedsdatablade fra jeres leverandører
 • Vurder risikoen for udsættelse og indfør det i jeres APV
 • Instruer jeres medarbejdere i sikker brug af stoffer og materialer
 • Før tilsyn med at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

Det kan være en god ide at lave nogle regler på virksomheden omkring hvem der må indkøbe kemikalier og produkter med kemikalier, så virksomheden hele tiden har opdaterede viden om hvilke stoffer der arbejdes med.


Senest opdateret 21-02-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.