Kemiske stoffer og materialer

I alle virksomheder arbejdes der med kemiske stoffer og produkter. Der er krav til, hvordan disse risikovurderes, håndteres og hvordan medarbejderne skal instrueres og oplæres i sikker brug.

Oplæring og instruktion  

Arbejdsgiver har pligt til at oplære og instruere de ansatte i sikker brug af kemiske stoffer og produkter. Her skal tages udgangspunkt i den kemiske risikovurdering og instruktionen skal tilpasses virksomhedens konkrete arbejdsprocesser og konkrete ansatte.  

Oplæringen og instruktionen er som udgangspunkt mundtlig men skal understøttes af skriftligt materiale, hvis der er tale om særligt farlige stoffer og materialer, komplicerede arbejdsprocesser, eller hvis risikovurderingen giver anledning til behov for skriftlighed.  

Kemisk risikovurdering  

Der skal udarbejdes kemiske risikovurderinger for alle farlige stoffer og produkter, der anvendes i virksomheden. Der også krav til at risikovurdere de stoffer, som en arbejdsopgave eller- proces giver anledning til. Det betyder fx, at svejserøg og affald skal vurderes. Efterfølgende skal der tages initiativer til at reducere udsættelsen for farlige stoffer. Se efter farepiktogrammer og sikkerhedssætninger på sikkerhedsdatabladene og produkter for at få viden om et stofs farlighed.

Den kemiske risikovurdering skal indeholde en fortegnelse over alle farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen sammen med de tilhørende sikkerhedsdatablade.  

Læs mere om kemiske stoffer

(Klik for at folde ud)

Kom godt i gang med det kemiske arbejdsmiljø

  • Skab overblik og lav en liste over de stoffer og materialer, I bestemmer jeg for fremover at bruge 
  • Skab overblik over de arbejdsprocesser, hvor I arbejder med farlige stoffer og materialer. Glem ikke de processer hvor der udvikles fx svejserøg, styrenrøg eller farligt affald 
  • Rekvirer sikkerhedsdatablade fra jeres leverandører for alle farlige stoffer 
  • Vurder risikoen for udsættelse og opdater APV 
  • Instruer jeres medarbejdere i sikker brug af stoffer og materialer 
  • Udarbejd skriftlig instruktion, hvis I arbejder med særligt farlige stoffer og processer 
  • Før tilsyn med at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

Det tidligere krav om udarbejdelse af Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) er erstattet af kravet om kemiske risikovurdering. Man må gerne fremadrettet bruge de eksisterende APB’er som grundlag for instruktion af de ansatte, men virksomheden skal stadig foretage en kemisk risikovurdering.

Det kan være en god ide at lave nogle regler på virksomheden om, hvem der må indkøbe kemikalier og produkter, således virksomheden hele tiden har opdateret viden om hvilke stoffer, der arbejdes med.


Senest opdateret 11-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.