Asbest

Aspest

Asbest er farligt, og der er en række ting, som virksomhederne skal være opmærksomme på, hvis medarbejderne har risiko for nærkontakt med asbest.

 • Det er forbudt at benytte nye eller genbruge gamle asbestholdige materialer.
 • Unge under 18 år må ikke arbejde med risiko for udsættelse for asbeststøvpåvirkninger.

Nedrivning af asbestholdigt materiale

Der skal ligge en plan for nedrivningen, inden den går i gang. Som udgangspunkt gælder følgende retningslinjer for nedrivning:

Ikke-støvende materiale - fx hele eternit-bølgetagplader
 • Håndtering: Bringes hele ned
 • Bortskaffelse: Godkendt fyldplads
 • Personlige værnemidler: Støvafvisende arbejdstøj (skal stilles til rådighed), åndedrætsværn
Støvende materiale - fx knækkede eternitplader og skifertagplader, bløde loftsplader
 • Håndtering: Befugtes og overdækkes
 • Bortskaffelse: Kommunen anviser
 • Personlige værnemidler: Støvafvisende arbejdstøj (skal bruges), åndedrætsværn
Stærkt støvende materiale - fx filtre, isolering 
 • Håndtering: Lægges i sække, befugtes, mærkes med ”Asbest”
 • Bortskaffelse: Kommunen anviser
 • Personlige værnemidler: Støvafvisende arbejdstøj (skal bruges), åndedrætsværn

Anmeldelse og kursus

Arbejde med indvendig nedrivning af asbestholdige materialer, hvor materialerne har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand, skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Arbejde, der kræver anmeldelse til Arbejdstilsynet, må kun udføres af personer med asbestkursus.

Asbestholdigt affald skal anmeldes til kommunen.

Registrering

Alle arbejdsgivere, der skal have udført opgaver på deres (egne) ejendomme, skal registrere de asbestholdige materialer, der er anvendt til indendørs brug og udlevere denne registrering til fx fremmede håndværkere.Senest opdateret 07-11-2016

Gør det nu sikkert - el-arbejde

Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.