Kemiske stoffer og materialer

Kemiske stoffer og materialer

I alle el- og vvs-virksomheder optræder der kemiske stoffer og materialer. Til de fleste skal der være en arbejdspladsbrugsanvisning og en leverandørbrugsanvisning.

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdsgiveren skal for hvert farligt stof eller materiale udarbejde en brugsanvisning tilpasset virksomhedens lokale forhold. Hvis der arbejdes med mængder, der kan sammenlignes med en privat brugers, og brugen kun sker lejlighedsvis, kan mærkningen på emballagen og leverandørens brugsanvisning være tilstrækkelig.

Leverandørbrugsanvisning

Leverandøren af et farligt stof eller materiale skal forsyne det med en letforståelig brugsanvisning på dansk.

Hvad er kravene ved arbejde med farlige stoffer og materialer?

Ud over at virksomheden skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisninger, er der en række krav til arbejdet med farlige stoffer og materialer.

Virksomhedens APV skal fx omfatte en nærmere gennemgang af stoffer og materialer. Det skal herunder undersøges, om de farlige produkter, der benyttes, kan erstattes af andre mindre farlige produkter.


Senest opdateret 23-09-2019

Gør det nu sikkert - el-arbejde

Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.